Kowalik-Olubińska, M. . (2019). Sytuacja psychospołeczna ucznia z ADHD w klasie szkolnej – perspektywa dziecka. Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), 85–93. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.08