Wirkus, Łukasz. (2019). (Nie)korzystne zjawiska w relacji państwo–rodzina–dziecko. Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), 94–104. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.09