Dobosz, D. (2019). Seksualizacja dzieciństwa. Wybrane aspekty. Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), 125–134. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.12