Groenwald, M. . (2020). Czas w uczeniu się. Analiza krytyczna perspektywy obiektywistycznej. Problemy Wczesnej Edukacji, 48(1), 7–17. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.48.01