Nowak-Łojewska, A. (2020). Z doświadczeń uczestników projektu THRIECE – perspektywa dziecka i dorosłego. Problemy Wczesnej Edukacji, 49(2), 103–114. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.09