Kalinowska-Iżykowska, A. (2020). Wczesnoszkolna edukacja matematyczna. Perspektywa holistyczna. Problemy Wczesnej Edukacji, 49(2), 115–127. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.10