Hyodo-Malewska, P. (2020). Recenzja książki Marzeny Błasiak-Tytuły "Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia", Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2019, ss. 292, ISBN 978-83-8084-289-2. Problemy Wczesnej Edukacji, 49(2), 159–162. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.13