Kruk, J. . (2020). Uczenie się w środowisku i dla środowiska jako wymóg współczesności. Problemy Wczesnej Edukacji, 50(3). https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.01