Kopciewicz, L. (2020). Czy pojawienie się technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasie szkolnej oznacza zmianę praktyk nauczania i uczenia się?. Problemy Wczesnej Edukacji, 50(3). https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.06