Raszka, R. . (2020). Dziecko w środowisku pieniądza: przekonania podzielane przez dzieci w wieku 8–9 lat. Problemy Wczesnej Edukacji, 50(3). https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.10