Wykrzykowska, K. . (2020). Wykorzystanie eksperymentu jako wprowadzenia w temat zajęć w przedszkolu. Problemy Wczesnej Edukacji, 50(3). https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.11