Kalinowska-Iżykowska, A. (2020). Konstruktywistyczna dydaktyka w edukacji matematycznej. Problemy Wczesnej Edukacji, 51(4), 114–125. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.51.09