Rzeźnicka-Krupa, J. (2020). Konstruktywizm i pedagogika różnorodności w kontekście edukacji włączającej. Problemy Wczesnej Edukacji, 51(4), 153-166. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.51.12