Wiśniewska-Kin, M., & Rybska, E. (2021). Reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy. Problemy Wczesnej Edukacji, 52(1), 38–49. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.52.03