Jelinek, J. A. (2021). Rozumienie przez dzieci 6-, 7- i 8-letnie występowania wody w gruncie. Problemy Wczesnej Edukacji, 52(1), 50–63. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.52.04