Nowak-Łojewska, A. . (2021). Podążając śladem dziecięcego rozumienia świata społecznego. Uwagi na marginesie badań mozaikowych. Problemy Wczesnej Edukacji, 52(1), 64–81. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.52.05