Dąbrowska, A. (2017). Slang jest spoko? Pedagogiczne aspekty obecności socjolektu uczniowskiego w dyskursie publicznym. Problemy Wczesnej Edukacji, 37(2), 88–99. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5581