Szatan, E. (2017). Co dzieci myślą o muzyce? Interpretacja muzycznych i literackich treści utworu Sanctus w wypowiedziach dzieci. Problemy Wczesnej Edukacji, 37(2), 77–87. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5585