Siegień, W. (2021). Dziecko w ramach wojny. Przypadek Donbasu. Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 50–62. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.53.04