Zaworska-Nikoniuk, D. (2021). „Obyś swoje dzieci uczył” – rodzice najmłodszych uczniów o edukacji zdalnej podczas pierwszej fazy pandemii COVID-19. Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 91–105. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6426