Zaworska-Nikoniuk, D. (2021). „Obyś swoje dzieci uczył” – rodzice najmłodszych uczniów o edukacji zdalnej podczas pierwszej fazy pandemii COVID-19. Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 91–105. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.53.07