Świdrak, E. (2021). Przygotowanie dzieci do pobytu w żłobku w opinii rodziców i opiekunów w żłobkach. Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 120–134. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6428