Frankowiak, J. (2021). Stosunek studentów do stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 135–150. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6429