Kowalik-Olubińska, M. . (2021). „Nie jesteś za młody, żeby zmieniać świat” – studium przypadku zjawiska dziecięcego aktywizmu klimatycznego. Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 165–177. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.53.12