Daszkiewicz, M. (2017). Sprawozdanie ze wstępnego etapu działalności międzynarodowej sieci pracowników naukowych Educational Role of Language Network1. Problemy Wczesnej Edukacji, 37(2), 138–140. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5590