Grzegórzek, M. (2017). Charakterystyka postaci w szkole – między stereotypem a kreacją. Problemy Wczesnej Edukacji, 37(2), 123–134. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5591