Wiśniewska-Kin, M. (2017). Dziecięce zmagania z czasem. Wyzwalanie rozumienia pojęcia czas przez dzieci 9–10-letnie w kulturze szkoły polskiej. Problemy Wczesnej Edukacji, 37(2), 28–40. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5603