Sadowska, S. (2017). Reformatorskie działania w edukacji wczesnoszkolnej uczniów z niepełnosprawnością – „druzgocące fakty dokonane” czy postęp?. Problemy Wczesnej Edukacji, 38(3), 7–20. https://doi.org/10.26881/pwe.2017.38.01