Szymczak, J. (2017). Typologia nauczycielskiej refleksji dotyczącej pracy z uczniami. Problemy Wczesnej Edukacji, 38(3), 50–60. https://doi.org/10.26881/pwe.2017.38.04