Helios, J., & Jedlecka, W. (2017). Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozwojową w polskim systemie oświatowym. Problemy Wczesnej Edukacji, 38(3), 73–81. https://doi.org/10.26881/pwe.2017.38.06