Gulczyńska, A., & Wiśniewska-Kin, M. (2017). Dyskurs edukacyjny w badaniach. Próba systematyzacji perspektyw badawczych. Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), 7–20. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1994