Daszkiewicz, M. (2017). Personal experiencing of spoken English by Poles. Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), 33–41. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1996