Kusiak-Pisowacka, M. (2017). W kierunku dwujęzyczności w edukacji wczesnoszkolnej – problemy nauczania czytania w języku obcym na przykładzie języka angielskiego. Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), 42–53. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1997