Nowak-Łojewska, A. (2017). Dziecięce konstrukcje świata w rozmowach z dorosłymi. Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), 54–64. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1998