Kuszak, K. (2017). Komizm w poezji dla dzieci. Jego rola i wartość edukacyjna. Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), 65–74. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1999