Gillian, E., Ferensztajn, B., Franków-Czerwonko, B., & Paradowska, U. (2017). The development of a Polish pre-literacy manual based on action research evidence. Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), 75–86. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.2000