Maj, A. (2017). Koncepcja stu języków dziecka w przedszkolach Reggio Emilia. O przełamaniu hegemonii języka werbalnego w dziecięcym procesie uczenia się. Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), 112–120. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.2003