Wasilewska, A., & Daszkiewicz, M. (2017). Idee i projekty. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Pedagogiczno-Lingwistycznej „Edukacyjna Rola Języka. Learn to speak, speak to learn” Gdańsk, 9–10 czerwca 2016 r. Problemy Wczesnej Edukacji, 36(1), 124–127. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.2004