Zwiernik, J. (2022). „Oni się tylko bawią” – czy tylko? Kontrowersje wokół hasła nauka przez zabawę. Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), 37–49. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.54.03