Kruk, J. (2022). Możliwości wprowadzania Mindtoyness do wczesnej edukacji. Ewaluacja z perspektywy społeczno-organizacyjnej i badawczej. Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), 60–72. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.54.05