Pilecka, M. (2022). "Kiedy dzieci są niegrzeczne, nie wiem, co się zdarzyć może!" Obraz dzieci grzecznych i niegrzecznych w polskich piosenkach dziecięcych. Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), 160–173. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.54.13