Janik, A. (2017). Warunki do zabawy na Przygodowym Placu Zabaw w Berkeley Marina w Kalifornii. Problemy Wczesnej Edukacji, 38(3), 145–153. https://doi.org/10.26881/pwe.2017.38.12