Rybska, E., & Błaszak, M. (2016). Analiza rysunków/szkiców i wypowiedzi werbalnych dzieci na temat budowy anatomicznej człowieka. Problemy Wczesnej Edukacji, 32(1), 27–47. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5633