Groenwald, M. (2016). Widok z mojego okna na świat, który nas kształtuje – czytając książkę pod redakcją Teresy Sadoń-Osowieckiej „Miejsce, przestrzeń, krajobraz – edukacyjne znaki”. Problemy Wczesnej Edukacji, 32(1), 71–82. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5636