Babicka-Wirkus, A., & Groenwald, M. (2018). Głos dziecka w przedszkolu – między swobodą wypowiedzi a milczeniem. Problemy Wczesnej Edukacji, 40(1), 95–104. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.40.09