Groenwald, M., & Babicka-Wirkus, A. (2018). Bezradni świadkowie trudnych sytuacji w przedszkolu. Refleksje studentów wczesnej edukacji odbywających praktyki. Problemy Wczesnej Edukacji, 40(1), 61–71. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.40.06