Jarosz, E., & Kurkowski, C. (2018). „Tyłek nie szklanka” – o popularności kar cielesnych w wychowaniu. Problemy Wczesnej Edukacji, 40(1), 72–84. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.40.07