Starego, K. (2017). Od pedagogiki kolektywu do pedagogiki kolektywizującej. Idee wychowawcze Antona Makarenki w świetle filozofii i pedagogiki wspólnotowości. Problemy Wczesnej Edukacji, 39(4), 40–49. https://doi.org/10.26881/pwe.2017.39.04