Sokołowska, J. (2017). System pedagogiczny Makarenki w kontekście założeń współczesnej pedagogiki ulicy. Problemy Wczesnej Edukacji, 39(4), 62–68. https://doi.org/10.26881/pwe.2017.39.05