Szatan, E. (2022). Obrazy dziecięcej zabawy (z) muzyką w wypowiedziach pokolenia pięćdziesięciolatków – kontekst kulturowy i pedagogiczny muzycznej zabawy. Problemy Wczesnej Edukacji, 55(2), 47–65. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.55.04