Gawlicz, K. (2016). Demokracja jako praktyka codziennego życia w przedszkolu. Z doświadczeń nauczycielek. Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), 28–38. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/775